XPRIVACY VERKLARING
cmsXpress gaat zo zorgvuldig mogelijk om met persoons- en algemene gegevens  van bezoekers en klanten.  Wij vinden het dan ook van belang dat u geinformeerd wordt over welke gegevens wij bijhouden en hoe wij daar mee omgaan. Transparant zijn en goed informeren is voor ons erg belangrijk voor een goede relatie met onze klanten.

VERZAMELEN VAN INFORMATIE
De gegevens die u invoert op de cmsXpress website worden alleen door cmsXpress gebruikt en nooit aan derden beschikbaar gesteld.

PERSOONSGEGEVENS
Als u een dienst van cmsXpress afneemt dan stelt u bepaalde persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar. De gegevens worden door ons verwerkt in het relatiebeheersysteem. De doelen waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt zijn:
Levering van diensten via Internet

Het berekenen, vastleggen en innen van eenmalige en terugkerende kosten voor geleverde diensten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen ten behoeve van vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer.

DIRECT MARKETING
Het verzenden of bezorgen van de publicaties die op de diensten van cmsXpress betrekking hebben en andere informatie ten behoeve van onze klanten.

SERVICE CMSXPRESS
cmsXpress kan aan klanten van tijd tot tijd nieuwsbrieven versturen, aanbiedingen doen of informatie geven over de uitbreiding van haar dienstenpakket en abonnementsvormen. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat aangeven via een link in de ontvangen e-mail.

GEGEVENS AAN PARTNERBEDRIJVEN
De persoonsgegevens worden in het kader van een goede bedrijfsvoering gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is. Voor een optimalisering van haar bedrijfsvoering kan cmsXpress aan derden toegang geven tot uw persoons-gegevens, bijvoorbeeld. Het doorgeven van uw gegevens aan een van onze partnerbedrijven. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.

WETTELIJKE PLICHT
Bij het beschermen van uw gegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken. cmsXpress zal gegevens vrijgeven als: zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de abonnee daarmee niet onevenredig wordt geschaad.

GEBRUIK VAN COOKIES
De cookies gebruikt op de cmsXpress site zijn uitsluitend technisch noodzakelijk. Hier vind u een lijst van de in de site gebruikte cookies. Als u de gebruikte cookies wilt uitschakelen, klik Cookies beheer voor meer informatie.
De cookies gebruikt op de cmsXpress site zijn uitsluitend technisch noodzakelijk, als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van cmsXpress services of Websites die u bezoekt.

De cmsXpress Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u cmsXpress pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een cmsXpress site of services, zal de cookie cmsXpress helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde cmsXpress Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde cmsXpress kenmerken kunt gebruiken.

WIJZIGINGEN
cmsXpress heeft het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij aanbevelen om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Gebruiksovereenkomst| Privacybeleid| Copyright © 2017 cmsXpress VOF : Full service webbureau | Inloggen